to railroad Fiil
to put great pressure on sb Fiil
to back off Fiil

Zorlamak, baskı yapmak” anlamına gelen Sıkboğaz ... Sıkboğaz olmak deyimlerinde geçer