nükteli, nüktedan, zarif nükteler/espriler yapan, zeki, akıllı. (Kadın için:
spirituelle). Sıfat

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Ruhânî, rûhî, mânevî