davasını savunmak Fiil
şikâyetini bildirmek Fiil
şikâyetlerini bildirmek Fiil
fikrini beyan etmek Fiil
kararının nedenlerini açıklamak Fiil
fikirlerini açıklamak Fiil
dertleşmek, içini dökmek.
namusu üzerine yemin ederek söylemek Fiil
kendini savunmak için bir şey söylemek Fiil
kendini savunmak için bir sav ileri sürmek Fiil