stay out late

  1. Fiil geç saate kadar dışarıda kalmak
  2. Fiil geç saate kadar eve dönmemek