strong willed

iradesi kuvvetli, azimli, kararlı, sebatlı. Sıfat
inatçı, bildiğinden şaşmaz. Sıfat