kömür boşaltma yeri
kömür yığını
keçe uçlu kalem
sigara filtresi, filtreli sigara/ağızlık.
parmak ucu
birinin eline bahşiş sıkıştırmak Fiil
(beyzbol) hatalı vuruş. İsim
baştan ayağa
bir şeyi parmaklarında oynatabilmek Fiil
bir şey dilinin ucunda olmak Fiil
piyasadan özel kaynaktan alınan haber
başarısızlığa uğramak Fiil
dilimin ucunda.
(a) dilinin ucunda, söylemek üzere, (b) hatırlamak üzere.
kalem ucu İsim
kalem ucu İsim
kazık ucu İsim, İnşaat
güvenilir bilgi
nasihatı dinlemek Fiil
servis ücrete dahil değildir
tip
uç.
tip
doruk, tepe, zirve.
tip
uca takılan şey, uçluk, başlık.
a cane with a rubber tip .
tip
tipin ile ayni anlama gelir. ara sayfa, bir kitabın sayfaları arasına eklenen harita, resim vb.
tip
uç takmak/geçirmek, ucuna birşey takmak.
tip
uç teşkil etmek, ucunu kapamak.
tip
ucunu süslemek/işaretlemek.
tip
(çilek vb.) ucunu/sapını koparmak.
tip
eğ(il)mek, meylet(tir)mek, bir yana yat(ır)mak.
tip the scale at: ağırlığında olmak, ağır basmak, etkilemek.
tip
tip over: devirmek, devrilmek, altüst etmek/olmak.
tip
şapkayla selam vermek.
tip
(çöp vb.) dökmek /boşaltmak.
The maid tipped the rubbish.
tip up: (devirerek) boşaltmak.
tip
yuvarlanmak, yıkılmak.
tip
eğ(il)me, meylet(tir)me, yana yat(ır)ma, eğiklik, eğim, meyil.
tip
çöplük.
tip
bahşiş/ sadaka (vermek).
tip
ima (etmek), ipucu (vermek).
tip
tavsiye/ öğüt (vermek).
if you take my tip: beni (öğüdümü) dinlersen(iz).
tip
hafif hafif vurma(k), tıkırdatma(k).
tip
hafif vuruş.
uç kesim açısı İsim, İnşaat
kömür yığını
kitabın sayfaları arasına ek sayfa (harita/resim vb.) yapıştırmak.
servis fatura fiyatına dahil değildir
damperli kamyon
tehlikenin/müşkilâtın yalnız görünen/ küçük bir kısmı.
But this, of course, is only tip of the iceberg:
Fakat durum bundan çok daha ciddî/vahimdir.
kalem ucu İsim
kalem ucu İsim
(a) gizlice bilgi/sır vermek.
tip someone off about something: bir şey hakkında birine gizli bilgi/ipucu
vermek. (b) gelecek tehlikeyi haber vermek, uyarmak, ikaz etmek.
(or
mitt)
argo farkında olmadan/istemeyerek sırrını açığa vurmak, baklayı ağzından çıkarmak.
kasası kalkan kamyondaki yükü boşaltmak Fiil
devrilmek
boşaltmak Fiil
devirmek Fiil
(polis) âni baskın yapmak Fiil
uç direnci İsim, İnşaat
birine bahşiş vermek Fiil
dikkatsizlik yüzünden sırrı açığa vurmak Fiil
haber/faydalı bilgiler bülteni (piyasa durumu, borsa, at yarışları vb. haberleri). İsim
ikaz etmek Fiil
birini önceden uyarmak Fiil
birine göz ucuyla bakarak göz kırpmak Fiil
dengeyi ...'in lehine değiştirmek Fiil
ağırlığında olmak, … gelmek.
He tips the scales at 75 kg: 75 kg geliyor (ağırlığındadır).
kesin kararını belirtmek Fiil
kazanana taç giydirmek Fiil
uç uca.
vagonet
devirme kamyon
vagonet
durumu birinin lehine/aleyhine çevirmek, kefeyi bir tarafa ağdırmak.
The American declaration of war
in 1917 tipped the scales against Germany.
seyahat direktifi
(a) kanat ucu, (b) kenarı kıvrık ayakkabı burnu demiri.
  1. medicine
  2. physic
  3. profession of medicine
  4. medical science
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application
of Biology and Medicine
İsim, Uluslararası Hukuk
Medical and dental practice activities (NACE code: Q86.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
emergency medicine İsim, İstihdam
legal medicine
medical jurisprudence
forensic medicine İsim, Hukuk
alternative medicine İsim, Tıp ve Sağlık
anthroposophical medicine İsim, Tıp ve Sağlık
aesthetic medicine İsim, Tıp ve Sağlık
geriatric medicine İsim, İstihdam
cardiovascular medicine İsim, İstihdam
preventive medicine
molecular medicine İsim, Tıp ve Sağlık
naturopathic medicine İsim, Tıp ve Sağlık
pediatric medicine İsim, İstihdam
complementary medicine İsim, Tıp ve Sağlık
medical knowledge
medical science
medical journal İsim, Tıp ve Sağlık
medical language
medical register
doctor of medicine
medical course
medical ethics
med school İsim, Tıp ve Sağlık
school of medicine İsim, Tıp ve Sağlık
faculty of medicine İsim, Tıp ve Sağlık
medical school İsim, Tıp ve Sağlık
medical faculty İsim, Tıp ve Sağlık
physic
medical congress
medical profession
to intend for the medical profession Fiil
to qualify for medicine Fiil
medic medico
medical student
medical dictionary
practice of medicine
emergency medical technician İsim, İstihdam
forensic opinion
coroner's jury
evidence-based medicine (EBM) İsim, Tıp ve Sağlık
Forensic Medicine Institute İsim, Kurum İsimleri
Component Type-Approval Certificate İsim, Ulaşım
Vehicle Type-Approval Certificate İsim, Ulaşım
a mean character
arm (adjustable rate mortgage)
unfit for business
countertype
conventional design
Nobel Prize in Medicine İsim
stock model
model
intellectual character
to be quite a character Fiil
state car
standard type
conventional type
suspicious character
tip
lot
tip
character
tip
breed
tip
mansions
tip
type
tip
stripe
tip
style
tip
cast
tip
sort
tip
cut
tip
design
type examination laboratory
c number
type approval laboratory
homologation Ulaşım
type approval İsim, Ulaşım
to be type-approved İsim, Ulaşım
to type-approve İsim, Ulaşım
Type Approval Regulations İsim, Ulaşım
galumptious
third rather

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Hastalıkları iyileştirme, sebep ve sonuçlarını araştırma ... çalışmalar, hekimlik, tabiplik ilmi

tip
Aynı cinsten olan varlıkların veya nesnelerin ... temsilcisi durumunda olan örnek