öneriyi geri kabul etme
yedek akçe olarak ayrılan meblağları onaylamak Fiil