İngilizce Türkçe Kategori Tür

Turkish English Category Type
çeviri version
çeviri interpretation isim
çeviri rendition isim
çeviri translation isim
aslı gibi olan çeviri authentic translation
resmi çeviri authorized translation
yetkili çeviri authorized translation
yanlış çeviri bad translation
aslına sadık çeviri close translation
sadık çeviri faithful translation
harfiyen çeviri literal translation
serbest çeviri loose translation
kelimesi kelimesine çeviri metaphrase
yanlış çeviri misrendering
sadık çeviri near translation
kaba çeviri rough translation
metne bakarak anında çeviri sight translation
teknik çeviri technical translation
aslına sadık çeviri authentic translation
kötü çeviri poor translation
kelimesi kelimesine çeviri word-for-word translation
sözlü çeviri verbal translation
İngilizce çeviri english version
kelimesi kelimesine çeviri word- for-word translation
bilgisayar yardımıyla yapılan çeviri machine-aided translation
harfi harfine çeviri literal translation
kelimesi kelimesine çeviri literal translation
serbest çeviri free translation
sıhhatli olmayan çeviri loose translation
ardıl çeviri consecutive translation
kelimesi kelimesine çeviri verbatim translation
kelimesi kelimesine çeviri bilateral rendering
kötü çeviri bad translation
tam çeviri exact translation
yanlış çeviri mistranslation
simultane çeviri simultaneous translation
eşzamanlı çeviri simultaneous translation
simültane çeviri interpretation isim
sözlü çeviri interpretation isim
çeviri sözlüğü translation dictionary
çeviri sadakati closeness of a translation
çeviri hatası misrendering isim
çeviri hakkı right of translation
çeviri hakları translation rights isim
çeviri makinesi yardımıyla yapılan çeviri machine-aided translation
çeviri hatası mistake in translation isim
çeviri alıştırması translation exercise
çeviri bürosu translation agency Tercüme isim
sözlü çeviri yapmak to interpret fiil
biraz serbestçe çeviri yapmak (harfi harfine çevirmemek to translate with some latitude fiil
sözcüklere bağlı kalarak çeviri yapan literal
kelimesi kelimesine çeviri eser literal transcript
metne bakarak anında çeviri yapmak to translate at sight fiil
yabancı dil derslerinde gizli olarak kullanılan çeviri kitabı trot