İngilizce Türkçe Kategori Tür
old yaşlı
old ihtiyar
old eski
old modası geçmiş
old büyük
old bayat
old kart
old köklü aile
old temelli
as of old eskisi gibi
deduction new for old (deniz sigortası) hasara uğrayan eski parça yerine konulan yeni parça için yapılan indirim
deduction new for old eski yeni farkı
deduction new for old eskime indirimi
lag old kaşarlanmış hilekâr
who- old dünya kadar yaşlı
young old genç yaşlı (pazarlamacıların dilinde , 55-75 yaşları arasındaki tüketiciler grubu
(person) old ihtiyar
grow old ihtiyarlamak fiil
get old ihtiyarlamak fiil
become old eskileşmek fiil
wear old eskileşmek fiil
becoming old eskime
(so many) months old aylık
grow old kartlaşmak fiil
growing old kocama
grow old kocamak fiil
(slang) to get old moruklaşmak fiil
(slang) (person) old pinpon
growing old yaşlanma
grow old yaşlanmak fiil
old testament eski ahit
old testament tevrat
old campaigner gazi
old clothes eski giysi
old codger antika moruk
old crock âciz kimse
old crony eski arkadaş
old wives'fable bilgisiz kimselerin inandığı saçma fikirler
old file kurnaz tilki
old flame eski bir aşk
old gossip dedikodu
old hand uzman
old hand eksper
old man babalık
old money eski para (sermaye
old bachelor müzmin bekâr
old bill polis
old bill polis memuru
old bird deneyimli kişi
old boy okul mezunu
old buffer balkabağı
old buffer danabaş
old clothesman eskici
old country göçmenin eski vatanı
old crock eski taşıt aracı
old customs eski alışkanlıklar isim
old debt eski borç
old dodge eski numara
old english siyah renkte kalın matbaa harfi
old family eski aile
old firm eski firma
old flame eski sevgili
old fogey eski moda görüşleri isim
old fogey davranışları olan kişi
old fogy eski kafalı kimse
old frump ihtiyar kız
old gang bir toplumun
old gang örgütün yaşlı ve tutucu üyeleri isim
old girl bir okulun eski öğrencisi kadın
old girl yaşlıca kadın
old girl bir kadın ya da kıza sevgi dolu hitap tarzı
old hand modası geçmiş
old hand iyi bilinen
old hand eski kurt
old harry şeytan
old hat modası geçmiş
old hat eski kafalı
old head yönetici memur
old horse kahraman
old lady insanın karısı
old lady anne
old maid yaşlı kız
old maid titiz
old maid müşkülpesent
old man kadının kocası
old man ihtiyar
old man patron
old man müdür
old man baba
old man koca
old moon küçülen ay
old name ün yapmış ad
old nick şeytan
old offender eski suçlu
old offender sabıkalı
old pupil eski okul arkadaşı
old salt eski deniz kurdu
old soldier deneyimli kişi
old stock sürümsüz mal
old style eski usul
old sweat çoğunlukla asker olan deneymli kişi
old timer eski moda adam
old timer deneyimli usta
old timer kıdemli kimse
old year geçen yıl
old world eski dünya (Avrupa , Asya ve Afrika
old women kişinin karısı
old women anne
old womanish (erkek) yaşlı kadın gibi
old womanish fazla meraklı
old age yaşlılık
old age ihtiyarlık
old plug bitpazarı eşyası isim
old records arşiv
old soldier deneyimli ve bilgili adam
old stock fiyatları indirilmiş hisse senetleri isim
old sweat deneyimli kişi
old timer meslekte
old timer görevde vb deneyimli kişi
old person ihtiyar
old man hazret
old dress eski giysi
old campaigner eski asker
old fogy eski kafalı kişi
old hat eski kafalı kişi
old school eski moda
old classmate eski okul arkadaşı
old regime eski devir
old man dede
old fellow birader
old soldier eski asker
old maid kart kız
old age kocalık
old woman nine
old stock fiyatları indirilmiş hisse senet dileri isim
break with old ties eski bağları koparmak fiil
bundle of old rags paçavra bohçası isim
charge the old price eski fiyattan hesaplamak fiil
debt of old standing eski borçlar
depart from old customs eski âdetlerden uzaklaşmak fiil
as old as adam çok eskiden beri
be old in crime eski bir suçlu olmak fiil
be old in sin eski bir günakâr olmak fiil
clear off old stock depoyu düzenlemek fiil
an old flame eski göz ağrısı
debts of old standing eski borçlar isim
dependable old man babacan
being old and peevish kakavanlık
(vulg) old woman kocakarı
(slang) old man moruk

Turkish English Category Type