heaviside layer

  1. Noun Heaviside tabakası, E tabakası: yerden ≈ 100 km yüksekte bulunan alt iyonosfer tabakası. Nisbeten alçak
    frekanslı radyo dalgalarını yansıtır.
    E layer, Kennelly-Heaviside Layer ile ayni anlama gelir.