a square peg in a round hole

  1. makamına yakışmayan kimse.
  2. uygunsuz, beceriksiz, hoyrat, bağdaşmaz (kimse).
    Jo is a square peg in a round hole when he is playing
    ball: Jo, top oynamakta çok beceriksizdir.
(kişi) bulunduğu yere yakışmamak Verb
bulunduğu yere yakışmayan kimse.