able (-bodied) seaman

  1. bahriye onbaşısı.
bir yılı ticaret gemisinde olmak üzere üç yıl tayfalık yapmış kimse
birinci sınıf gemici