admit sb's evidence

  1. Verb delil olarak kabul etmek
  2. Verb birinin delillerini kabul etmek