appear in court

  1. Verb mahkeme huzuruna çıkmak
  2. Verb mahkemeye çıkmak
bir suçluyu duruşmaya çıkarmak Verb
mahkeme celbi almak Verb
birini mahkemeye celbetmek Verb
mahkeme huzuruna çıkmak Verb