assassination

  1. Noun, Politics-Intl. Relations suikast
  2. Noun katil, cinayet, kahpece adam öldürme
suikast girişimi
itibar suikastı Noun
birine komplo hazırlamak Verb
suikast teşebbüsü Noun, Politics-Intl. Relations
suikast girişimi Noun, Politics-Intl. Relations
suikast girişimi Noun, Politics-Intl. Relations
suikast girişimi
suikast davası Noun