astral body

  1. (a) yıldız, gezegen, komet vb. gök cismi, (b) uzay-özdek: bütün uzayı doldurduğu ve her ferde ait ikinci
    bir semavî vücut oluşturduğu farzedilen, yaşadığı sürece fertlerle beraber olan, vücut öldükten sonra da yaşayan çok hassas varlık.