avangart

  1. Noun, Language-Literature avant-garde

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Fikir ve sanat cereyanlarında öncülük eden, ... açan kimse, öncü, önder