baby bonds

  1. (US) yirmibeş
  2. Noun elli veya yüz dolarlık şirket veya devlet bonosu
  3. abd şirket ya da devlet abdsu