ball goods to sb

  1. Verb malları birine kontratla devretmek