be below standard

  1. Verb standardın altında olmak