be moderate in one's demands

  1. Verb birinin taleplerinde ılımlı olmak