be on the same plane as a savage

  1. Verb bir vahşi ile aynı düzeyde olmak