bir krediyi yeniden değerlendirmek

  1. Verb to revalidate a loan