bovine

  1. Zoology öküz gillerden, öküz giller
    (Bovidae) familyasına mensup hayvan.
  2. öküz/inek gibi.
  3. sıkıcı, durgun, duygusuz, hissiz, ahmak, uyuşuk, ağır hareketli.