broadcast program (me)

  1. radyo yayın programı
radyo yayın programı
yabancı ülkelere yayın programı
bir yayın programını aktararak yayınlamak Verb
masrafları üstlenilmiş radyo programı
radyo yayın programı
denizaşırı (yabancı) ülkelere yapılan radyo yayın programı