canting

  1. Adjective ikiyüzlü, mürai.
  2. Adjective imsel, imli, simgesel.
imli arma.