cardinal number

  1. Noun, Mathematics pozitif tamsayı
  2. asıl sayı
  3. Information Technology sayal sayı
  4. esas sayı
  5. sayma sayısı
  6. nicelik sayısı
  7. asıl sayılar
  8. asli adet
  9. asli sayı