cart note

  1. emtia nakline ait fatura
  2. bir taşıyıcıya gümrük işleri tamamlanmış malları çekme müsaadesi veren belge