case of first impression

  1. Noun, Law emsal kararı bulunmayan, tamamen yeni özellik gösteren dava
  2. Noun, Law ilk kez yargı önüne gelen bir konu