cilia

  1. Noun kirpik(ler).
  2. Noun, Zoology (tekgözeli hayvanlarda hareketi sağlayan) tüycükler.
  3. Noun, Botany tincik, silia, küçük kıl gibi çıkıntı.