city editor

  1. (a) (gazete) yerel haberler yönetmeni, (b)
    Brit. malî ve ticarî haberler yönetmeni.