compliment

 1. iltifat, cemile, ilgi sözü, gönül okşayıcı söz, kompliman.
  pay a compliment: iltifat etmek, gönlünü
  almak, kompliman yapmak.
  double-edged compliment: iğneli (iki anlamlı) iltifat.
 2. övgü, övme, medih.
 3. hediye.
 4. iltifat etmek, cemile göstermek, gönül almak, kompliman yapmak.
  Bill complimented Mary on her beautiful dress.
 5. övmek, methetmek.
 6. tebrik etmek.
 7. selam ve saygısını/iyi dileklerini sunmak.
saygılarını sunmak Verb
sahte iltifat
iğneli kompliman
dalkavukçuluk
iltifat etmek Verb
karşı iltifatta bulunmak Verb
iltifata iltifatla karşılık vermek.
iltifat
arasına sıkıştırılan not
kitabın vb armağan olduğuna dair