consider it necessary to do something

  1. Verb birşeyi yapmayı zorunlu görmek
  2. Verb birşeyin yapılmasını zorunlu görmek
  3. Verb birşey yapmayı zorunlu addetmek
  4. Verb birşeyin yapılmasını zorunlu addetmek
  5. Verb birşeyi yapmanın zorunlu olduğunu düşünmek
  6. Verb birşeyin yapılmasının zorunlu olduğunu düşünmek