contract clause

  1. Noun sözleşme maddesi
  2. ABD anayasasındaki bir maddeye göre hiçbir eyaletin bir sözleşmenin öngördüğü yükümlülükleri azaltacak
    herhangi bir kanun çıkaramayacağı şartı
  3. Noun akdin maddesi
  4. Noun kontrat maddesi
sözleşmedeki bir madde gereğince
sözleşmedeki bir maddeye uymak Verb
bir sözleşmeye bir madde ilave etmek Verb
bir sözleşmeye bir şart eklemek Verb
sözleşmeye bir madde ilave etmek Verb
bir sözleşmeye madde eklemek Verb
sözleşmeye bir madde eklemek Verb
sözleşmeye madde koymak Verb
bir sözleşmedeki bir maddeye uymak Verb