contraction

  1. Noun kas(ıl)ma, kısal(t)ma, büz(ül)me, çek(il)me, daral(t)ma.
  2. Noun sözcüklerin kısaltılması, kısaltılmış sözcük, örneğin
    cannot yerine
    can't yazmak gibi.
  3. Noun, Physiology adale kasılması, özellikle doğum esnasında adalelerin kasılması.
iş hayatında gerileme
fiyatların düşmesi
kredi kısması
kısılma
para miktarının azalması
üretimde kısma
kredinin azalması
borç yapma
likiditenin azalması
para hacmini daraltma
tedavülden para çekme
muteahhit taraf