contrast imported goods with the domestic products

  1. Verb ithal mallarını yerli ürünlerle karşılaştırmak