copy

 1. Noun örnek
 2. Noun suret
 3. Noun benzeti, kopya, suret, tıpkı, taklit.
  John asked his secretary to make him 5 copies of the document.
 4. Noun müsvedde, asıl.
  The printers are waiting for more copies.
 5. Noun metin.
 6. Noun nüsha.
  The author has given me an autographed copy of his latest novel.
 7. Noun (okullarda) yazılı ödev, kompozisyon, tahrir.
 8. Noun örnek, numune.
 9. Noun kopya etmek, suretini çıkarmak, istinsah etmek.
 10. Noun taklit etmek.
  Jean always copies the way I dress: What I wear today she wears tomorrow.
 11. Noun kâğıda/deftere/temize çekmek.
birinin iyi ününü lekelemek Verb
metin yazarlığı Noun, Media-Publishing
arkalı-önlü fotokopi Noun, Printing
kendi ne bir kopyasını ayırmak Verb
kopyasını kendinde alıkoymak Verb
bir kopyasını kendine alıkoymak Verb
arkalı-önlü fotokopi Noun, Printing
ön nüsha
reklam amacıyla çıkarılan bir kitabın ön nüshası Noun
reklam amacıyla çıkarılan bir derginin ön nüshası Noun
bir reklamın metni
tasdikli suret
tasdikli suret
resmi tasdikli kopya
imza tasdiki
bir kimseye
öbek kopyalama Information Technology
ozalit baskı
gölgeli baskı
esas metin
bir ilan ya da reklamdaki manşet ya da resim dışındaki ana metin
büyük forma basılmış metin
tasdikli suret
musaddak suret
onaylı kopya
aslı gibi kopya
tasdikli nüsha
okunmuş
düzeltilmesi yapılmış metin
reklamın bir yayımın içinde konulan yerin istenilene uygun olduğunun onaylanması amacıyla reklamı verene
ya da reklam acentesine gönderilen yayımın pr
kontrol kopyası Noun
örnek suret
temiz kopya
belge veya mektubun temiz kopyası Noun
belge veya mektubun özürsüz
reklam metninin saldırganca olması
tam kopya
(dergi) parasız nüsha
(dergi) ücretsiz nüsha
propaganda sayısı
alışılmış olmayan bir propaganda metni
basılmış elyazısı nüsha
basılmış el yazısı nüsha
bozuk kopya
hatalı kopya
bedava dağıtılan broşür
aslına uygun kopya
aslına tam sadık kopya
okunaklı yazılmamış metin
eğri büğrü yazılmış el yazısı metin
saldırgan reklam metni
küçük düşürücü reklam metni
(reklam) öğretici metin
öğretici (reklam) metin
tıpkıbasım
aslına sadık kopya
aslı ile karşılaştırılmış suret
aslıyla karşılaştırılmış suret
takas sureti
imzaya hazır sözleşme metni Noun, Law
tasdikli suret
aslı gibi kopya
dosya kopyası Noun
film kopyası Noun
son kopya
ilk kopya
bir el yazmasının tıpkıbasımını yapmak Verb
müsvedde
ücretsiz dağıtılan nüsha
bedava nüsha
yeni kopya
tam suret
tam kopyası Noun
ilave kopya
satıştan çok herhangi bir ürünün üreticisi veya reklamcısı hakkında iyi izlenim ve iyi duygular yaratmak
amacı güden reklam faaliyetleri
Noun
bedava verilen nüsha
bedava nüsha
parasız nüsha
ciltli kopya
düzeltmek Verb
musahhihlik yapmak Verb
bir metnin düzeltmelerini okumak Verb
(suret) aslı gibidir
aslının aynı gibi suret
kendi ürününü satmak için rakip ürünün yetersizliklerini işaret eden reklam metni
asıl kopya
küçülterek alınan kopya
gazete metni
noter ce onaylanmış suret
noterce onaylanmış suret
noterce tasik edilmiş suret
ofis kopyası Noun
(Br) tasdikli suret
adet
asıl kopya
asıl belge
orijinal nüsha
asıl nüsha
esas kopya
broşür halindeki baskı
(US) fotokopi
foto kopya
fotokopi
korsan baskı
kötü kalite baskı
hediyelik nüsha
ücretsiz nüsha
baskıya gidecek metin
basına gidecek metin
vasiyetnamenin mahkemece tasdik edilen sureti
ürün kopyası (radyo ya da televizyonda , belirli bir program için kullanılmış tüm metinler , sahneler
, vs ; başarılı bir ürünün görünüm ya da özellik
bedelsiz verilen örnek nüsha
örnek nüsha (bedelsiz verilen bir yayım
eşantiyon
örnek
elden düşme kitap
örnek kopya
eşantiyon
abonman örneği
yeminli kopya
aslına sadık kopya
aslına uygun kopya
gerçek
aslı gibi kopya
daktilo ile yazılmış kopya
aslına uygun olmayan kopya
asıl metnin kelimesi kelimesine aynı kopyası Noun
tasdikli suret
makbuz kopyesi
makbuz kopyası Noun
makbuz sureti
belge
reklam metninin çekiciliği
metin rasyoneli
metin yaklaşımı
metin rasyonel
bloknot
esas kısım
başlığın dışında kalan metin
gövde
müsvedde defteri
belli bir el yazmasındaki sözcük veya vuruşların sayısının saptanması
baş metin yazarı
reklam metni yönetmeni
baş metin tni yazarı
bir reklam acentesi ya da bir şirketin reklam bölümündeki metin yazarları grubunun başkanı
reklam metnini son gönderme tarihi
reklam metin tni inin son gönderme tarihi
metin tni yazarları bölümü
metin yazarları bölümü
yazı işleri müdür yardımcılığı (yeniden kaleme alma , düzeltme , güzelleştirme işleri Noun
temize çekmek Verb
metini belli bir boşluğa sığdırma
reklam metni uyarlaması
kullanılmak istenilen puntolar ve reklamın boyutları dikkate alınarak bir metindeki harflerin ya da sözcüklerin sayımı
reklam metin tnii uyarlaması
metni belli bir boşluğa sığdırma
yazar telif ücreti
nota yazmak Verb
not almak Verb
kopyasını çıkarmak Verb
temize çekmek Verb
kopya kâğıdı
reklamların yaratılmasında metin içeriğinin planlanması aşaması
reklam metin tnii planı
reklam metni planı
bir reklam metninin ana teması
reklam metninin ana teması
metinin mesajı
metnin mesajı
baskıya gönderilmeden metnin son bir kez gözden geçirilmesi
basılacak nüsha
dizgi düzeltme
yazı provası Noun
kopya koruması Information Technology
kitapçı
metin tni analizi
basılı bir reklamın temel mesajı
bir reklam ajansında metin denetimcisi
baş metin yazarı
metin denetimcisi
reklam metin tni inin değerlendirmesi
bir reklam kampanyasının
reklam metni değerlendirmesi
Aslı gibidir. Law