corporate law

  1. Noun, Law şirketler hukuku
Kurumlar Vergisi Kanunu Proper Name, Law