cotton to

  1. (a) hoşlanmak, kanı ısınmak, sevmeye başlamak.
    He cottons to people easily. (b) doğru/uygun bulmak,
    onaylamak, tasvip/tasdik etmek, aynı fikirde olmak.
bir şeye kendini vermek Verb