cover girl

  1. Noun kapak kızı: resmi dergi kapaklarına basılan güzel kız.