cross-examination

  1. Noun sorgu, sorguya çekme, istintak.
bir tarafın çağırdığı tanığın diğer tarafça sorguya çekilmesi
dava esnasında bir avukatın öbür tarafın tanığına soru sorması
sıkıştırma
çapraz sorgu Noun, Law