crossing light

  1. bir lamba belli bir yeri tararken gölgede bıraktığı yeri başka bir lambanın aydınlatması
yaya geçidi ışığı