dabble in politics

  1. amatör olarak
  2. Verb eğlence kabilinden politika ile uğraşmak