debrief

  1. bilgi almak
  2. Transitive Verb (bir askeri, astronotu vb.) görevden dönüşte sorguya çekmek.
  3. Transitive Verb (görevden ayrılana) gizli malûmatı asla açıklamamasını tembih etmek.