deformity

  1. Noun biçimsizlik, şekilsizlik, şekil/biçim bozukluğu.
  2. Noun, Pathology sakatlık, çirkinlik.
    He has a deformity that makes walking difficult.
kalıtımsal bozukluk