degree of dependence

  1. bir gözlemde olabilecek hata ölçüsü