dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılması hakkında yönetmelik

Regulations on Using the Budgets of General-Government Public Agencies to Provide Assistance to Associations,
Foundations, Union, Institutions, Organizations, Funds and Similar Entities
Proper Name, Law