direct examination

  1. tanığın kendisini ikame eden tarafça sorguya çekilmesi