entrance

 1. Noun giriş, girme, duhul.
  a school entrance examination: okula giriş sınavı.
 2. Noun giriş (yeri/kapısı), methal.
  the entrance to the railway station.
 3. Noun giriş (izni/müsaadesi/ücret), kabul, duhuliye.
  The entrance money to join a tennis club.
 4. Noun, Theatre (aktörün sahneye) giriş(i).
  The actor's entrance was greeted with applause.
 5. Noun, Music yeni bir sazın/şarkıcının topluluğa katılma ânı.
 6. Noun giriş tarzı/üslûbu.
 7. Transitive Verb esritmek, vecde getirmek, kendinden geçirmek.
 8. Transitive Verb hayran bırakmak, büyülemek, teshir etmek.
işe başlayınca
vazifeye başlama
zorla bir eve girmek Verb
girmek Verb
giriş ücretini ödemek Verb
yaya girişi Noun, Transport
araç girişi Noun, Transport
arka kapı
arka giriş
araba girişi
istasyon girişinde (araba ile) durmak Verb
ön giriş
girmek Verb
kabul edilmek Verb
giriş hakkı elde etmek Verb
ana giriş
liman girişi
serbest giriş hakkı olmak Verb
serbest giriş hakkı olmak Verb
hastane girişi
ana giriş
üniversiteye yazılmak Verb
girilmez
liman girişi
giriş şartı
özel giriş
arka giriş
kolej girişi için gerekli şartlar
kolej girişi için gerekli şartlar Noun
gizli giriş
servis girişi
yan giriş
üniversite girişi
arka kapıyı kullanmak Verb
“giriş-”.
entrance-examination: giriş sınavı.
entrance-fee/-money: giriş ücreti. Prefix
giriş çıkış
giriş şamandırası
uçarak içine girme
kabul belgesi
dişi yumurtaya dölleyici spermin girdiği yer. Noun
rüzgâr tünelinin ağzı. Noun, Aviation
giriş kapısı
gümrük giriş vergisi
giriş vergisi
giriş sınavı Noun, Education-Training
giriş sınavı
duhuliye
giriş ücreti
giriş salonu
giriş holü
methal
koleje giriş
duhuliye
giriş parası
bir geminin limana girişi Noun
otobüsün binilen sahanlığı
giriş ücreti
duhuliye
giriş bölgesi
giriş koşulları Noun
kumarda bahis açma parası
bir mağaraya giriş
okula giriş
(US) mirasa konma
bakanlık mevkiine geçme
giriş vizesi
taşlık
giriş mıntıkası Noun
kolej giriş sınavı
giriş ücreti istememek Verb
üniversite giriş sınavı
kolej giriş sınavı
bir vadinin ağzına hâkim durumda bulunmak Verb
yarışmalı giriş sınavı
üniversiyete girmek Verb
birini kabul etmek Verb
girilmez
işi olmayan giremez
giriş sınavını geçmek Verb
ağızlamak Verb, Maritime Traffic
üniversite giriş sınavı
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) Proper Name, Education-Training