err in one's judgment

  1. Verb muhakemesinde yanılmak